Partnerzy

Sponsorzy
Zarząd


Imię i nazwisko
 
Funkcja
 
Andrzej Olszewski
 
Prezes Klubu
Mirosław Umbras
 
Wiceprezes Klubu
Michał Staszewski
 
Wiceprezes Klubu
Mirosław Piechowski
 
Członek Zarzadu
Piotr Dąbrowski Członek Zarzadu