Partnerzy

Sponsorzy
News


DZIĘKUJEMY !!

 Klub Sportowy „Budowlani” Olsztyn serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe przy organizacji XXXIX Turnieju o „Puchar Warami i Mazur” w zapasach. Dzięki Waszej pomocy Klub zorganizował i przeprowadził Turniej na bardzo wysokim poziomie. Szczególne podziękowania kierujemy do Prezydenta Miasta Olszyn, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu. Dotacje otrzymane z Państwa strony pozwoliły na zaproszenie na zawody reprezentantów z Rosji i Litwy.