Partnerzy

Sponsorzy
News


OOM Wielkopolska 2018
  


Nasi zawodnicy zakwalifikowali się do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, organizatorem której w tym roku było województwo Wielkopolskie.  Styl wolny i zapasy kobiet odbył się w Krotoszynie a styl klasyczny został rozegrany w Poznaniu. Zawodnicy Budowlanych reprezentowali województwo oraz klub w trzech wyżej wymienionych stylach. Czterech zawodników: Żukowski Wiktor (kat.wag.45), Wesołowski Sebastian (kat.wag.48kg), Dzmitry Karnitsk (kat.wag.49kg), Wesołowski Piotr (kat.wag.65kg), wywalczyło awans do finałów OOM w stylu klasycznym i wolnym. Natomiast Wiktoria Orłowska (kat.wag.48kg) walczyła w zapasach kobiet.  Zapaśnicy z Olsztyna walczyli dzielnie.  Dzięki nieustępliwej postawie na macie dwójka zawodników zdobyła srebrne medale w stylu klasycznym; Wiktor Żukowski oraz Sebastian Wesołowski. Gratulujemy !!Oto poszczególne wyniki:

OOM w stylu wolnym:

Kat.wag. do 45 kg

- Żukowski Wiktor – V miejsce,

Kat.wag. do 48 kg

- Wesołowski Sebastian – V miejsce,

Kat.wag. do 48 kg

- Karnitski Dzmitry – VIII miejsce,

Kat.wag. do 65 kg

- Wesołowski Sebastian –X V miejsce,

OOM w zapasach dziewcząt:

Kat.wag. do 49 kg

- Orłowska Wiktoria – X miejsce,

OOM w stylu klasycznym:

Kat.wag. do 45 kg

- Żukowski Wiktor – II miejsce,

Kat.wag. do 48 kg

- Wesołowski Sebastian – II miejsce,

Kat.wag. do 48 kg

- Karnitski Dzmitry – VIII miejsce,

Kat.wag. do 65 kg

- Wesołowski Sebastian –X V miejsce,

 zdjęcia..