Partnerzy

Sponsorzy
News


Pomóż Zapaśnikom spełniać sportowe pasje
 

Pomagaj z nami ! Rozliczając z nami PIT możesz przekazać 1,5% na cele statutowe. Klub powstał w 1949 r., i od początku głównym celem naszej działalność jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu oraz wytworzenie u dzieci i młodzieży nawyku aktywności fizycznej. Prowadzimy szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach oraz sumo. Środki finansowe pozyskane z 1,5% w głównej mierze zostaną wykorzystane na dofinansowanie wyjazdów na zawody, zakupu sprzętu sportowego oraz kosztów związanych z utrzymanie sali sportowej ( koszty najmu, media).