Partnerzy

Sponsorzy
News


Trwa nabór do IV klasy sportowej
 

Miło jest nam poinformować, że Klub Sportowy Budowlani Olsztyn w porozumieniu z Szkołą Podstawową nr 14 rozpoczął  nabór do IV klasy sportowej, sportów walki o specjalności zapasy oraz judo. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie zajęć sportowych będzie trener Michał Staszewski.


Aby stać się uczniem klasy sportowej należ spełnić następujące warunki:

1. Złożyć podanie o przyjęciu do szkoły,

2. Posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza sportowego lub innego uprawnionego lekarza (ważne do 30.09)

3. Uzyskać pozytywny wynik prób sprawności fizycznej

4. Posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uczęszczanie do klasy sortowej, sportów walki

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 14, tel.:89-527-58-93, lub u trenera Michała Staszewskiego tel.: 505-784-975. Zapraszamy !